Menu

DE 7 PRIORITEITEN

Ons programma samengevat in enkele krachtlijnen...

Voor je gaat kiezen is het belangrijk te weten waar we voor staan. Daarom hebben we de krachtlijnen van ons programma samengebald in zeven duidelijk punten die we voorrang geven en op een zeer professionele manier willen aanpakken. 

1. Digitalisering

De recente digitalisering van het stagetraject was een geslaagde ingreep. Met deze realisatie als voorbeeld willen we het BIV verder gaan informatiseren en dit op alle vlakken. Komende legislatuur moet er echt werk gemaakt worden van een modernisering van de werking van de Uitvoerende Kamer en van de Kamer van Beroep. Kortom, een efficiënte werking van het BIV ten gunste van de bemiddelaar en de syndicus.

2. Bescherming

De bescherming van ons beroep is -vrij letterlijk- van kapitaal belang. Wij streven naar een volledig behoud van onze erkenning, ondanks een toenemende druk vanuit Europa. Onze opgebouwde integriteit waar we zo hard voor gewerkt hebben, mag niet verloren gaan door het beroep open te stellen voor gelijk wie.

3. Samenwerking

We willen de goede samenwerking en het vertrouwen tussen de verschillende beroepsorganisaties, overheden en stakeholders verder uitbouwen, dit in het belang van iedereen die in onze sector actief is. De coronacrisis onderstreepte dit actiepunt nogmaals in onze agenda.

Bijkomend doel hierbij is het (verder) ontsluiten van overheidsinformatie en -databanken die de professionalisering van de vastgoedprofessional ten goede komen.

4. Financiën

Een gezond financieel beleid is de hoeksteen van een goedwerkend instituut dat snel en soepel kan inspelen op de noden en behoeften van àl haar leden: bemiddelaars, rentmeesters en syndici.

5. Imago

Het BIV is de bewaker van het goede imago en de deontologie van ons beroep. We willen en zullen onze reputatie niet te grabbel gooien! 

Daarom moeten we repressief en streng optreden tegen niet-erkende makelaars. BIV-leden moeten daarentegen altijd rekenen op een correcte en optimale dienstverlening.

 

6. Communicatie

Het BIV is er door en dus ook voor haar leden. Daarom moet zij vlot en vriendelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk is het BIV een open huis dat helder, open en transparant communiceert met haar leden. Kortom: jij moet als BIV-lid centraal staan. Altijd.

7. Vorming

Kwalitatieve permanente vormingen waar je als BIV-lid écht iets aan hebt: daar gaan we voluit voor.