Menu

De Nationale Raad


Wat is de Nationale Raad?

Als het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) een land was, dan was de Nationale Raad haar parlement. De wetgevende macht, dus. De Nationale Raad telt 36 leden: 18 per taalgemeenschap. In de schoot van de Nationale Raad wordt tevens een Bureau verkozen. Dat is dan de uitvoerende macht, zoals een regering. In het filmpje hiernaast, krijg je meer duiding. Hieronder kan je kennismaken met onze kandidaten voor de Nationale Raad.


Onze kandidaten